Γαλλικά - Γερμανικά για παιδιά & εφήβους

 
Πέραν πάσης αμφιβολίας, οι ξένες γλώσσες είναι ένα εφόδιο ζωής, ένα εφόδιο που ανοίγει δρόμους, διευρύνει τους ορίζοντές μας που μας γεμίζει με εμπειρίες. Είναι δεδομένο λοιπόν, πως ο αριθμός των ξένων γλωσσών που γνωρίζουμε, καθώς και το επίπεδό μας σε αυτές είναι σημαντικός. 10-11 χρονών τα παιδιά είναι σε θέση να ξεκινήσουν την δεύτερη ξένη γλώσσα. Τα γαλλικά και τα γερμανικά είναι δύο διαχρονικές επιλογές και δυνατές δύο επιλογές που ανοίγουν δρόμους σε όποιον επιλέγει να τις μάθει. Έτσι λοιπόν, λειτουργούμε τμήματα για παιδιά κι εφήβους τόσο στη γαλλική όσο και στη γερμανική γλώσσα.

Από τη μια τα γαλλικά, γλώσσα της οικονομίας, της γαστρονομίας, της μόδας, γλώσσα ισχυρή! Από την άλλη τα γερμανικά μια γλώσσα ενδιαφέρουσα και δυνατή στο εμπόριο και τις κατασκευές! Δύο γλώσσες που ανοίγουν δρόμους στον τομέα της εκπαίδευσης!

Με την κατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας και την στοχευμένη βιβλιογραφία δίνουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια στους μαθητές μας για να διδαχτούν να μιλούν και να γράφουν στην γλώσσα της επιλογής τους. Να μάθουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας και με όλα αυτά τα εφόδια να οδηγηθούν με επιτυχία στις εξετάσεις για τα πιστοποιητικά Delf, Sorbonne, ΚΠγ για τη γαλλική γλώσσα˙ πιστοποιητικά του Ινστιτούτου Goethe, ÖSD και ΚΠγ στη γερμανική γλώσσα αντίστοιχα.

Έχουμε δημιουργήσει έναν μοντέρνο χώρο, εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα που στοχεύουν στη μάθηση του σήμερα. Μέσα από τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα, οδηγούμε τους μαθητές μας στην εκμάθηση της γλώσσας και στην επιτυχία στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Κλείνοντας, σε όλη αυτή την πορεία, οι μαθητές μας έχουν πάντα δίπλα τους καθηγητές με μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις τάξεις, που καταλαβαίνουν τις ανάγκες και τις αδυναμίες των μαθητών μας.