τμήματα

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα τμήματα που λειτουργούν για κάθε γλώσσα επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα.

Για όλες τις γλώσσες δίνεται η δυνατότητα :

  • Προετοιμασίας για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας από έμπειρους καθηγητές
  • Oλιγομελών τμήματων εφήβων και ενηλίκων
  • Ατομικών μαθήματων με τιμές φροντιστηρίου
  • Ευέλικτων ωραρίων
Advertisements